dr hab. inż. Marek Klimkiewicz, prof. SGGW

Dyscypliny KBN: Technika rolnicza
Specjalności: Eksploatacja techniczna
Stopień naukowy: dr hab. inż.

Zainteresowania naukowe:
Problemy eksploatacji technicznej w tym szczególnie: trwałość i niezawodność maszyn, procesy technologiczne napraw maszyn, diagnostyka i naprawy aparatury paliwowej silników wysokoprężnych. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w usprawnianiu procesów obsługi technicznej maszyn i urządzeń.Wytwarzanie i badanie biokompozytów.

Stanowisko i miejsce pracy
prof. SGGW, Katedra Organizacji i Inzynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |